Všeobecná pravidla

<< Zpět na předchozí stránku

Všeobecná pravidla zákaznických programů v Pivovaru Lužiny

Úvodní ustanovení

Registrovaný držitel zákaznické karty Pivovar Lužiny (dále jen „držitel ZKPL“) je oprávněn využívat výhody všech zákaznických programů určených pro hosty Pivovaru Lužiny (dále jen „Programy PL“) a při platbách za konzumaci v každém středisku Pivovaru Lužiny (pivovarská restaurace, pivní bar, terasa).

Držitelem ZKPL se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s těmito Pravidly a řádně se registruje na webových stránkách www.pivovar-luziny.cz v odkazu Zákaznické programy nebo vyplněním formuláře přihlášky přímo v provozovně Pivovar Lužiny. Za řádnou registraci se považuje pravdivé a správné vyplnění požadovaných osobních údajů. Plnění a administraci Programů zajišťuje Pivovar Lužiny, s.r.o., Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5, IČ: 01747142 (dále jen „PL“). Po registraci dojde k založení zákaznického účtu a k aktivaci ZKPL. Registrací potvrzuje držitel ZKPL svůj souhlas s těmito Všeobecnými pravidly.

Zákaznická karta Pivovar Lužiny

Aktivovanou ZKPL si zájemce převezme v provozovně Pivovar Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 5 a to na základě výzvy zaslané elektronickou poštou na adresu uvedenou držitelem v přihlášce.

ZKPL slouží k evidenci plateb držitele za konzumace v provozovně Pivovar Lužiny, k administraci Programů PL a k následnému čerpání výhod poskytovaných v rámci Programů PL. ZKPL je vlastnictvím společnosti Pivovar Lužiny, s.r.o. a může být použita jen v souladu s těmito Všeobecnými pravidly. Bez předložení platné ZKPL před placením účtu nelze provést evidenci provedené platby ani uplatnit jakoukoliv výhodu z Programů PL.

ZKPL je nepřenosná a nepředstavuje elektronický platební prostředek.

Zákaznické programy

Pivovar Lužiny nabízí svým hostům zákaznické programy:

  • Obecný program – je určen pro všechny hosty, kteří pravidelně či jen občas navštěvují Pivovar Lužiny
  • Pivní liga – je určena pro hosty, kteří se soustředí zejména na konzumaci Lužinských piv

 

  • OBECNÝ PROGRAM – sběr bonusů za účty

Za každou celou utracenou 100 Kč získá zákazník 5 bodů. Tyto body budou pokladním systémem do druhého dne (02:oo hod.) převedeny zákazníkovi na jeho zákaznický účet jako bonus v poměru 1 bod = 1 Kč. Zákazník pak může takto nasbírané bonusy použít k úhradě dalšího svého účtu. Aktuální výše (zůstatek) neuplatněných bonusů se zobrazí na účtence za každou konzumaci.

Získané bonusy lze následně uplatnit ve formě slevy při platbě za konzumaci ve kterémkoli středisku Pivovaru Lužiny (pivovarská restaurace, pivní bar, terasa). Získané bonusy lze uplatnit pouze při předložení karty ZKPL jejím držitelem. Získané bonusy lze uplatnit až do výše 50 % ceny konzumace na další příslušné účtence.

Pivovar Lužiny si vyhrazuje právo hodnotu bonusů kdykoliv měnit. Každá změna bude platná dnem oznámení na webových stránkách www.pivovar-luziny.cz v odkazu Zákaznické programy. Získané bonusy nejsou mezi držiteli ZKPL převoditelné a nelze je vyplatit v hotovosti, dědit ani jakkoli s nimi dále nakládat.

Na bonus nebo jiné odměny v rámci Programů PL není právní nárok. Poskytované slevy při uplatnění bonusů a jiné slevy nebo výhody nabízené v rámci Programů PL nelze sčítat a ani je uplatnit současně s jinými slevami a výhodami jiného programu, pokud není výslovně stanoveno jinak.

  • PIVNÍ LIGA PL

Pivní liga je speciální zákaznický program Pivovaru Lužiny. Za každé pivo z produkce Pivovaru Lužiny evidované prostřednictvím ZKPL na jednom zákaznickém účtu, obdrží držitel ZKPL bodové ohodnocení dle níže uvedené tabulky:

Světlý ležák 0,3l = 10 bodů 0,5l = 17 bodů
Jantarový ležák 0,3l = 12 bodů 0,5l = 19 bodů
Polotmavý speciál 0,3l = 14 bodů 0,5l = 21 bodů
LU-Ale 0,3l = 17 bodů 0,5l = 27 bodů
Beerstriker 0,3l = 14 bodů 0,5l = 21 bodů

Pivní speciály vařené a čepované v Pivovaru Lužiny v průběhu roku budou mít svá bodová ohodnocení vyhlášená před jejich prvním čepováním.

První kolo Pivní ligy PL je od 1.4.2016 do 30.6.2016. Výsledky dalších kol Pivní ligy PL se budou vyhodnocovat vždy po kalendářním čtvrtletí.

Vítěz čtvrtletního kola Pivní ligy PL obdrží dárkový poukaz na 15 litrů Lužinského piva (vyjma příležitostních speciálů), jehož konzumace byla na jeho zákaznickém účtu nejvyšší.

Druhý v pořadí čtvrtletního kola Pivní ligy PL obdrží dárkový poukaz na 10 litrů Lužinského piva (vyjma příležitostních speciálů), jehož konzumace byla na jeho zákaznickém účtu nejvyšší.

Třetí v pořadí čtvrtletního kola Pivní ligy PL obdrží dárkový poukaz na 5 litrů Lužinského piva (vyjma příležitostních speciálů), jehož konzumace byla na jeho zákaznickém účtu nejvyšší.

 

Host, který využívá výhody Obecného programu, může být i účastníkem Pivní ligy.

Držitel ZKPL může v každém středisku Pivovaru Lužiny (pivovarská restaurace, pivní bar, terasa) požádat o evidenci uhrazené platby za konzumaci. Uhrazenou platbu lze zaevidovat na zákaznický účet, pouze pokud je před placením předložená platná ZKPL. Platbu nelze zaevidovat na zákaznický účet v případě, že je celá či jen její část hrazená jakýmkoli typem stravenek či dárkových voucherů jakéhokoliv typu.

 

 Ochrana osobních údajů

Společnost Pivovar Lužiny, s.r.o. splňuje požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde je registrována pod číslem 00053667. Registrované osobní údaje jsou zpracovávány v informačním systému za účelem marketingu a nabízení služeb, včetně realizace aktivit souvisejících se Zákaznickými programy, poskytování bonusů a užívání ZKPL.

Osobní údaje jsou zpracovány a používány zejména za účelem vytvoření databáze držitelů ZKPL a vzájemné komunikace.

Sdělením a odesláním elektronických kontaktů, elektronické pošty a popř. telefonního čísla při aktivaci ZKPL je současně společnosti Pivovar Lužiny, s.r.o. udělen souhlas ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění k zasílání obchodních sdělení, propagačních materiálů a/nebo informací o marketingových aktivitách Pivovaru Lužiny. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou s plným oprávněním kdykoli jej písemně odvolat.

V případě, že dojde ke změně registrovaných osobních údajů, je nutno provést co nejdříve jejich aktualizaci. Aktualizaci osobních údajů, především e-mailové adresy, lze provést prostřednictvím žádosti zaslané na adresu info@pivovar-luziny.cz.

 

Vystoupení z Programu

Držitel karty může kdykoliv požádat o vystoupení ze zákaznického programu, a to zasláním požadavku na adresu info@pivovar-luziny.cz. Společnost Pivovar Lužiny, s.r.o. po doručení takového požadavku bez zbytečného odkladu zruší zákaznický účet a vymaže veškeré osobní údaje registrované držitelem karty, čímž dojde také k deaktivaci ZKPL.

Společnost Pivovar Lužiny, s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit účast v zákaznickém programu kterémukoliv držiteli ZKPL, pokud nebyla ZKPL použita déle než 24 měsíců. Společnost Pivovar Lužiny, s.r.o. je dále oprávněna kdykoliv zrušit zákaznický účet a deaktivovat ZKPL, zejména pokud držitel ZKPL:

– při registraci záměrně poskytl nepravdivé údaje

– použil kartu ZKPL v rozporu s těmito Všeobecnými pravidly zákaznických programů v Pivovaru Lužiny

– zneužil výhody některého ze zákaznických programů nebo ZKPL

– zneužil ochranné známky nebo jinak poškodil dobré jméno společnosti Pivovar Lužiny

Ukončením zákaznického programu nebo zrušením zákaznického účtu a deaktivací ZKPL se zároveň ruší všechny bonusy evidované na příslušném zákaznickém účtu.

 

Změny a ukončení zákaznických programů

O případných změnách v zákaznických programech bude držitel karty informován prostřednictvím webových stránek www.pivovar-luziny.cz nebo www.facebook.cz/PivovarLuziny nebo e-mailem, popř. písemně.

Společnost Pivovar Lužiny, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato Všeobecná pravidla zákaznických programů a podmínky jednotlivých zákaznických programů, zejména nabízené odměny, výhody, bonusy a nabídky v rámci jednotlivých zákaznických programů, nebo uvést v platnost nové podmínky, které nabývají platnosti v den zveřejnění na webových stránkách www.pivovar-luziny.cz v odkaze Zákaznické programy. Společnost Pivovar Lužiny, s.r.o. si vyhrazuje právo kterýkoliv zákaznický program kdykoliv ukončit bez udání důvodu.

Všechny dotazy zodpovíme na tel. 607 192 055 nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@pivovar-luziny.cz.

 

TATO PRAVIDLA ZÁKAZNICKÝCH PROGRAMŮ PRO HOSTY PIVOVARU LUŽINY JSOU PLATNÁ OD 1. 3. 2016.

 

LUŽINY

Copyright © Pivovar Lužiny 2023

Vytvořil Besocial

KONTAKT

E-mail: info@pivovar-luziny.cz

Telefon: +420 723 859 660

PLATEBNÍ METODY

Platební metody